Vuokranvalvonta

Tärkeimmät edut

  • maksuliikenteen sujuva järjestäminen
  • rästien muistutukset ja  huomautukset viivytyksettä
  • ajantasainen raportointi
Kiinteistön rahaliikennettä on hoidettava huolellisesti, viivytyksettä ja suunnitelmallisesti niin, ettei yhtiölle aiheudu tarpeettomia tulonmenetyksiä oli kyse sitten asuntojen tai vaikkapa autopaikkojen vuokrista. Vuokravalvonnan teko ns. omien tehtävien ohella aiheuttaa yleensä viivettä vuokrasaamisten perinnässä ja vuokrasaamisten määrä kasvaa. Vuokrasaamisten määrän kasvuun vaikuttaa myös yleinen markkinoilla voimistuva maksukäyttäytymismuutos huonompaan suuntaan.
Wisenheimers Oy:n vuokravalvontapalvelulla varmistat, että taloutesi pysyy saatavien osalta tasapainossa ja turha luototus voidaan siirtää historiaan.
  • vuokralaisvalintojen järjestäminen
  • vuokrakohteen vaihdot
  • vuokrasopimusten teko, muutokset  ja purku
  • vuokranmaksun seuranta
  • perinnän järjestäminen
  • varaus/jonotuslistat