Sähköiset palvelut

Wisenheimers Oy hyödyntää nykyaikaisia isännöinnin sähköisiä työkaluja, jotka tehostavat hallituksen ja isännöitsijän välistä yhteistyötä. Lisäksi ne tarjoavat uudenlaisia vuorovaikutusmahdollisuuksia taloyhtiöiden osakkaille ja asukkaille.

Perinteisen sähköpostin lisäksi sähköisten palveluiden valikoimassamme ovat mm. pilvipalvelut, eLomakkeet ja kyselyt, mobiiliviestintä, laskujen etätarkastelu hallituksille, Doodle -kokousajanvaraus sekä sähköinen osakastiedotus. Sähköinen osakastiedotus on taloyhtiöille paitsi kustannustehokasta, myös ajasta ja paikasta riippumatonta, ekologista ja nopeaa.

Tarjoamme asiakkaillemme monikanavaista asiakaspalvelua yhdessä paketissa iWise –taloyhtiöportaalin kautta. iWise –taloyhtiöportaaliin kirjautumalla taloyhtiön osakas tai hallitus näkee taloyhtiön asiat helposti yhdestä paikasta.

Modernin sähköisen maailman keskellä palvelemme myös perinteisesti heitä, jotka haluavat asioida isännöitsijän kanssa sähköisen maailman ulkopuolella kirjepostitse, puhelimitse tai vaikkapa kasvotusten. Isännöinti pohjautuu luottamukseen, eikä mikään sähköinen järjestelmä korvaa henkilökohtaista kontaktia asiakaskuntaan. Toiminnassamme isännöitsijä näkyy ja kuuluu ja häneen asiakas saa aina henkilökohtaisen yhteyden tarvittaessa.