Projektinjohto

Tärkeimmät edut

  • Suunnittelun/valvonnan järjestäminen
  • Urakan kilpailuttaminen
  • Sopimushallinta
  • Viestintä

Projektinjohtaja selkeyttää monimuotoisia korjausrakentamisen hankkeita tarjoamalla vain yhden kontaktipisteen taloyhtiön hallituksen suuntaan.

Suunnittelun/valvonnan järjestäminen

Projektinjohtaja kartoittaa ja tarvittaessa kilpailuttaa suunnittelijat hankkeeseen. Mikäli suunnittelija ei toimi hankkeen valvojana, järjestää projektinjohtaja myös urakan aikaisen valvonnan. Projektinjohtaja osallistuu suunnittelukokouksiin ja hallinnoi mahdollisia osakkaiden muutostoiveita hankkeessa.

Urakan kilpailuttaminen

Projektinjohtaja organisoi urakan kilpailuttamisen yhtiökokouksessa hyväksyttyjen suunnitelmien ja urakkaohjelman perusteella. Projektinjohtaja järjestää urakoitsijoiden kuulemiset hallitukselle ja tarvittaessa osakkaille.

Sopimushallinta

Projektinjohtaja varmistaa, että eri osa-alueista on tarvittaessa omat sopimukset ja muutokset sopimuksiin päivittyvät urakan edetessä tehtyjen päätösten mukaisesti.

Viestintä

Projektinjohtaja toimii yhteydenpitäjänä urakoitsijan ja tilaajan välillä. Projektinjohtaja osallistuu erilaisiin katselmuksiin ja tarkastuksiin, välittäen ajantasaisen ja oikean tiedon tilaajalle sekä tarvittaessa osakkaille asti.