Ammatti-isännöinti

Kokonaisvaltaisen isännöinnin osa-alueet

 • Hallinnollinen
 • Taloudellinen
 • Tekninen
Kokonaisvaltaisella isännöinnillä varmistetaan asunto-osakeyhtiön osakkaiden  kiinteistöomaisuuden säilyminen.

Hallinnolliset palvelut

Isännöitsijä huolehtii yhdessä taloyhtiön päättävien elimien kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä sekä asianmukaisesti tehtyjen päätösten toteuttamisesta lakien, yhtiöjärjestyksen, muiden säännösten, alalla hyväksyttyjen käytäntöjen ja voimassa olevien sopimusten edellyttämällä tavalla.

 • hallituksen kokousten valmistelut ja päätösten täytäntöönpano
 • yhtiökokousten valmistelut ja päätösten täytäntöönpano
 • pöytäkirjat
 • asiakirjojen asianmukainen arkistointi ja hävittäminen
 • laskujen hyväksyntä ja tarvittaessa reklamointi
 • osakasluettelon päivittäminen
 • sopimusten laatiminen
 • huoltosopimusten, pankkien ja vakuutusyhtiöiden kilpailuttaminen määrävälein
 • isännöitsijätodistukset
 • tilintarkastuksen järjestäminen
 •  

Taloushallinnolliset palvelut

Isännöitsijä huolehtii, että kirjanpito täyttää kirjanpitolain ja -asetuksen vaatimukset ja että yhtiön varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.
 • kirjanpito ja tilinpäätös
 • yhtiön saatavien vastikkeiden/vuokrien asianmukainen periminen
 • laskujen maksut ja yhtiön maksuliikenteen järjestäminen
 • mahdollisen henkilökunnan talonmies/siivooja työnantajatehtävien huolehtiminen
 • lainojen hoito ja lainaosuuslaskelmat
 • veroilmoitukset
 • korjausavustusten tuloutuksen valvonta
 • urakoiden taloushallinta ja jälkilaskelmat

Teknisen ja toiminnallisen kunnon ylläpitämiseen liittyvät palvelut

 • Isännöitsijä huolehtii, että kiinteistön käyttötarkoituksen mukainen toimivuus ja käyttökelpoisuus, kunto ja arvon ylläpito ja/tai parantaminen toteutuu isännöintisopimuksessa sovituin tavoin ja määritellyllä vastuutasolla.
 • Tavoitteena on toimia kiinteistönomistajan kanssa yhteistyössä sovittujen asumisen, omistamisen ja ylläpidon tavoitteiden mukaisesti.
 • korjaustöiden suunnitelmien tai kuntoarvioiden tilaaminen
 • tarjousten pyytäminen hallitukselle päätettäväksi
 • korjaustöiden valvonta tai valvonnan järjestäminen
 • vahinkoilmoitusten laatiminen
 • kiinteistönhoidon järjestäminen
 • vedeneristyksen tarkastukset ja pintakosteusmittaukset
 • vika- ja huoltokorjausten teettäminen
 • yhteistyökumppaniverkoston hallinta
 • korjaus-avustusten hakeminen