Vastikevalvonta

Tärkeimmät edut

maksuliikenteen sujuva järjestäminen
rästien muistutukset ja huomautukset viivytyksettä
ajantasainen raportointi

Kiinteistön rahaliikennettä on hoidettava huolellisesti, viivytyksettä ja suunnitelmallisesti niin, ettei yhtiölle aiheudu tarpeettomia tulonmenetyksiä oli kyse sitten asuntojen tai vaikkapa autopaikkojen vuokrista.

Vuokravalvonnan teko ns. omien tehtävien ohella aiheuttaa yleensä viivettä vuokrasaamisten perinnässä ja vuokrasaamisten määrä kasvaa. Vuokrasaamisten määrän kasvuun vaikuttaa myös yleinen markkinoilla voimistuva maksukäyttäytymismuutos huonompaan suuntaan.

Wisenheimers Oy:n vuokravalvontapalvelulla varmistat, että taloutesi pysyy saatavien osalta tasapainossa ja turha luototus voidaan siirtää historiaan.

 vuokralaisvalintojen järjestäminen
 vuokrakohteen vaihdot
 vuokrasopimusten teko, muutokset ja purku
 vuokranmaksun seuranta
 perinnän järjestäminen
→ varaus-/jonotuslistat